Szállítás és visszaküldés

Szállítás

A megrendelt terméket a megrendeléstől számított 2-7 napon belül postára adjuk. A termékeket megfelelő dobozba csomagoljuk, hogy megvédjük a szállítás közben a sérülésektől.

Kiszállítjuk a terméket a szállítási címre a szerződében megjelölt időben vagy, késedelembe esünk, amennyiben nem jeleztük előre a késedelmet, megjelölve a várható időpontot, vagy az akadályokat és nem szállítjuk ki a terméket legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

Ha bármely akár rajtunk kívül álló okok miatt mi nem szállítjuk ki a terméket időben (minden egyéb jogorvoslaton kívül) Ön elállhat a szerződéstől ha:

a. Mi visszautasítottuk a szállítás, vagy a szerződés megkötésének körülményeiből eredő, vagy Ön által a szerződés megkötése előtt megjelölt időpontig nem történik meg a szállítás, ha ez az időpont fontos volt a szerződés megkötése szempontjából, vagy

b. A késedelembe esést követően megállapított póthatáridőben sem történik meg a szállítás.

Amennyiben eláll a szerződéstől mi (minden további jogorvoslat nélkül) visszafizetünk haladéktalanul minden kifizetést, amit a szerződés alapján teljesített.

Amennyiben Ön jogosult elállni a szerződéstől, de ezt előre nem közölte, sem azt, hogy lemondja a kiszállítást, vagy az elállás után az áru kiszállításra került és Ön bejelenti az elállást, (minden egyéb jogorvoslat nélkül) visszafizetünk haladéktalanul minden kifizetést, melyet a megszüntetett szerződés alapján teljesített. Amennyiben az áru kiszállításra került köteles azt visszaküldeni, vagy lehetővé tenni, hogy mi visszaszállítsuk, és ezzel kapcsolatban minden költséget mi állunk.

Ha a megrendelés egy kereskedelmi egységet képez,(egy kereskedelmi egység, ha a termékek nem különíthetőek el egymástól úgy hogy materiálisan, vagy értékében ne érje veszteség) Ön nem jogosult elállásra vagy felmondásra az egyes termékek vonatkozásában úgy hogy ne gyakorolja azt az egyéb termékekre is.

Amennyiben nem a mi hibánkból, hanem az ön vagy megbízottja hibájából nem tudjuk kézbesíteni a terméket a felmerülő tárolási vagy újrakézbesítési díjat felszámítjuk.

Az Ön felelőssége, hogy az árut átvételkor megvizsgálja és meggyőződjön arról, hogy az nem sérült.

Felelősség és tulajdon

A felelősség az áru épségéért és elveszéséért áthárul önre amikor kézbesítették Önnek.

Az áru tulajdonjoga addig a miénk, amig teljes egészében nincs kifizetve. Ameddig bármely fizetési hátralék fennáll és az áru a birtokában van megvalósítja a csalás büntettét ha és az árut köteles visszaküldeni nekünk vagy mi jogosultak vagyunk az árut visszavenni.

Áru visszaküldése

Amennyiben bármilyen terméket átvett a szerződéssel kapcsolatosan, melyet felmondott, köteles azt visszaküldeni, vagy visszaszállítani a

171 Kingston Road, Teddington, Middlesex, TW11 9JP

címre haladéktalanul , de a felmondás közlésétől számított 14 napon belül. A határidőt nem lépi túl, ha 14 napon belül igazolhatóan feladta a fenti címre a terméket. Ön egyetért azzal, hogy a visszaküldés költségét Ön viseli.