Felhasználási feltételek

Kérem olvassa el részletesen a weboldal felhasználási feltételeit.

Azáltal, hogy megrendelést valósít meg a weboldalon egyúttal elfogadja a weboldal használatának szerződési feltételeit. Ezért kérjük, hogy alaposan olvassa el a felhasználási feltételeket, hogy meggyőződjön arról, hogy mindent tartalmaz ,amire önnek szüksége van és nem tartalmaz olyat, ami nem felel meg önnek. Ha bármi kérdése van ezzel kapcsolatosan, hívja a +447746280728 számot.

Alkalmazás

1. Ezeket a felhasználási feltételeket kell alkalmazni az Ön weboldalon történő vásárlásaira (Vevő, ill. Ön). Mi Uniomarket Ltd Angliában és Welsben bejegyzett társaság vagyunk (regisztrációs szám: 08665929) a következő címmel: 171 Kingston Road, Teddington, Middlesex TW11 9JP és email címmel uniomarket.web@gmail.com ; telefonszámmal +447746280728 (Szolgáltató, ill. Mi)

2. Ezek a feltételek amik szerint Mi értékesítjük az árut Önnek. Amikor Ön bármely árut vásárol a weboldalon egyetért azzal, hogy jelen Felhasználási feltételekkel köti meg a szerződést. Amikor bármilyen szolgáltatást rendel meg a weboldalon egyetért azzal, hogy jelen Felhasználási Feltételekkel köti meg a szerződést. Ön csak akkor vásárolhat , vagy vehet igénybe szolgáltatást a Weboldalon, ha erre jogosult és legalább 18 éves.

Bevezetés

3. Fogyasztó olyan személy aki teljesen vagy túlnyomó részben céges, gazdasági, kereskedelmi vagy szakmai területen kívül eső célból lép a szerződésbe.

4. A szerződés egy polgári jogi kötelem Ön és Mi közöttünk áruk és szolgáltatások kiszolgálására.

5. A szállítás helye jelenti a Szolgáltató telephelyétől eltérő földrajzi helyet amit a megrendelésben megjelöltek.

6. Maradandó küldemény azt jelenti, hogy papíron, emailban, vagy egyéb más olyan formátumban ami lehetővé teszi, hogy a küldeményt személyreszólóan címezze a címzettnek és az eltárolhassa a jövőben történő felhasználásra annyi ideig, amennyi szükséges az információ függvényében és a jövőben lehetővé tegye a változtatás nélküli felhasználását.

7. Áru azt jelenti, mely árut a Weboldalon hirdetünk és szolgáltatunk a Megrendelésben meghatározott számban és leírtak szerint.

8. Megrendelés jelenti az áru vagy szolgáltatás megrendelését a vevő által a Weboldalon a Weboldal megrendelési procedújának teljesítésével.

9. Adatkezelési Szabályok jelentik azokat a szabályokat, melyek meghatározzák a feltételeit az Ön bizalmas és személyes adatainak kezeléséről, melyekhez a Weboldalon keresztül hozzájutunk.

10. A Weboldal jelenti a mi weboldalunkat www.uniomarket.com , melyen az áruk és szolgálatatások reklámozásra kerülnek.

Áruk

11. Az áruk megjelenése a Weboldalon, katalógusokban, kiadványokban, vagy más reklámformában történhet. Bármilyen megjelenés illusztratív és lehet kisebb eltérés a szolgáltatott termék méretében és színében.

12. Amennyben a termék az Ön speciális kérésére készül, az Ön felelőssége, hogy meggyőződjön arról, hogy minden információ és meghatározás amit átadott az pontos.

13. Minden termék elérhetősége, ami a Weboldalon megjelenik függ a készlettől.

14. Mi változtatásokat hajthatunk végre a termékeken, ha azt szükségessé teszi egy szabály, vagy biztonsági előírás megfelelhetősége. Mi tájékoztatjuk Önt ezekről a változtatásokról.

Személyes információk

15. Mi minden személyes információt szigorúan az Adatkezelési Szabályok szerint tárolunk és használunk fel.

16. Mi kapcsolatbaléphetünk Önnek használva az email vagy más elektronikus levelezőrendszert vagy nem utánvétes postai utat és ön kifejezetten egyetért ezzel.

Értékesítési alapszabályok

17. Az áru megjelenése a Weboldalunkon nem jelent szerződési kötelezettséget annak eladására. Amikor egy megrendelés beküldésre kerül a Weboldalunkont, mi jogosultak vagyunk bármilyen okból visszautasítani azt, mindazonáltal mi megpróbáljuk a legrövidebb időn belül közölni a visszautasítás okát.

18. A megrendelési folyamat teljes egészében a Weboldalon történik. Minden egyes lépésnél lehetősége van Önnek, hogy ellenőrizzen és megváltoztatsson bármilyen hibát mielőtt elküldi a megrendelését. Az ön felelőssége annak leellenőrzése, hogy a megrendelését akaratának megfelelően tette meg.

19. A szerződés a megrendelést követően kizárólag akkor jön létre amikor ön megkapja a megrendelést visszaigazoló emailt (Megrendelés Visszaigazolása). Önnek meg kell győződnie arról, hogy a Megrendelés Visszaigazolás teljes és hibátlan és azonnal informálnia kell minket minden hibáról. Nem vállalunk semmilyen felelősséget a hibásan tett megrendelésekért. Amikor Ön megteszi a megrendelését akkor ezáltal egyetért azzal, hogy a mi a Megrendelés Visszaigazoláse emailban fogjuk Önnek elküldeni minden részletes információval együtt. Ön megkapja a visszaigazoló emailt megfelelő időn belül a szerződés létrejöttéről de mindenképpen korábban, mint ahogy mi az terméket elküldjük Önnek a szerződés szerint.

20. Minden árajánlat egy napig van érvényben kivéve, ha mi kifejezetten visszavontuk azt már korábban.

21. Semmilyen változtatás a szerződésen nem lehteséges akár a termék megjelenés, díj, vagy más vonatkozásban kivéve, ha a Vevő és a Szolgáltató írásban egyetértenek azzal.

22. Kijelentük, hogy ezek a Felhasználási feltételek kizárólag arra az esetre érvényesek, amikor Ön mint vásárló szerződik velünk a Weboldalunkon. Amennyiben más esetről van szó Önnek azonnal jeleznie kell és mi megfelelő ajánlatot küldünk Önnek amiben tisztelettel megkérdezzük, hogy mi lenne megfelelőbb önnek és milyen feltételekkel tudnánk közös üzleti szerrződést kötni.

Árak és Fizetés

23. Az árak és minden szállítási valamint egyéb költség a Weboldalon kerülnek meghatározásra adott napon amikor a megrendelés történik illetve az írásbeli árajánlatban.

24. Az árak és költségek tartalmazzák az ÁFÁt a megrendelés napján érvényes szabályok szerint.

25. Ön köteles hitelkártyával, vagy más fizetési kártyával kifizetni a termék árát amikor a megrendelést megteszi, így mi azonnal de mindenképpen a szállítás megkezdése előtt megkapjuk a kifizetést.

Szállítás

26. Kiszállítjuk a terméket a szállítási címre a szerződében megjelölt időben vagy, késedelembe esünk, amennyiben nem jeleztük előre a késedelmet, megjelölve a várható időpontot, vagy az akadályokat és nem szállítjuk ki a terméket legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

27. Ha bármely akár rajtunk kívül álló okok miatt mi nem szállítjuk ki a terméket időben (minden egyéb jogorvoslaton kívül) Ön elállhat a szerződéstől ha:

a. Mi visszautasítottuk a szállítás, vagy a szerződés megkötésének körülményeiből eredő, vagy Ön által a szerződés megkötése előtt megjelölt időpontig nem történik meg a szállítás, ha ez az időpont fontos volt a szerződés megkötése szempontjából, vagy

b. A késedelembe esést követően megállapított póthatáridőben sem történik meg a szállítás.

28. Amennyiben eláll a szerződéstől mi (minden további jogorvoslat nélkül) visszafizetünk haladéktalanul minden kifizetést, amit a szerződés alapján teljesített.

29. Amennyiben Ön jogosult elállni a szerződéstől, de ezt előre nem közölte, sem azt, hogy lemondja a kiszállítást, vagy az elállás után az áru kiszállításra került és Ön bejelenti az elállást, (minden egyéb jogorvoslat nélkül) visszafizetünk haladéktalanul minden kifizetést, melyet a megszüntetett szerződés alapján teljesített. Amennyiben az áru kiszállításra került köteles azt visszaküldeni, vagy lehetővé tenni, hogy mi visszaszállítsuk, és ezzel kapcsolatban minden költséget mi állunk.

30. Ha a megrendelés egy kereskedelmi egységet képez,(egy kereskedelmi egység, ha a termékek nem különíthetőek el egymástól úgy hogy materiálisan, vagy értékében ne érje veszteség) Ön nem jogosult elállásra vagy felmondásra az egyes termékek vonatkozásában úgy hogy ne gyakorolja azt az egyéb termékekre is.

31. Amennyiben nem a mi hibánkból, hanem az ön vagy megbízottja hibájából nem tudjuk kézbesíteni a terméket a felmerülő tárolási vagy újrakézbesítési díjat felszámítjuk.

32. Az Ön felelőssége, hogy az árut átvételkor megvizsgálja és meggyőződjön arról, hogy az nem sérült.

Felelősség és tulajdon

33. A felelősség az áru épségéért és elveszéséért áthárul önre amikor kézbesítették Önnek.

34. Az áru tulajdonjoga addig a miénk, amig teljes egészében nincs kifizetve. Ameddig bármely fizetési hátralék fennáll és az áru a birtokában van megvalósítja a csalás büntettét ha és az árut köteles visszaküldeni nekünk vagy mi jogosultak vagyunk az árut visszavenni.

Visszavonás és felmondás

35. Bármikor visszavonhatja a rendelését mielőtt a szerződés megkötésre került minden indokolás és kötelezettség nélkül, ha meggondolta magát.

36. Felmondhatja a szerződést kivéve, ha a megrendelt termék kifejezetten az Ön kérése és feltételei szerint lett elkészítve (Visszaküldési Jog) amennyiben nem később mint 15 nappal a szerződés megkötése után közli ezt velünk, mindenféle indokolás és jogkövetkezmény nélkül de köteles minden a szerződés alapján Önhöz került terméket saját költségén ezzel egyidejűleg visszaküldeni. Mi minden késedelem nélkül kötrelesek vagyunk visszatéríteni a teljes árat, melyet Ön megfizetett, de visszatarthatjuk az elkülönített szállítási díjat. Ez nem érinti Önnek azt a jogát, amikor az ok a felmondásra a hibás termék. Ez a Visszaküldési Jog különbözik és független az alábbiakban részletezésre kerülő Felmondási Jogtól.

37. Ez egy Távollévők között kötött szerződés, mely tartalmaz egy Felmondási Jogot ami alábbiakban meghatározásra kerül. Ez a Felmondási Jog azonfelül nem alkalmazható a köveftkező termékekre és az alábbi feltételekre:

a. termékek, melyek a megrendelő speciális igényei szerint készültek, vagy egyébként tisztán személyhez kötöttek.

b. termékek, melyek hajlamosak a gyors elváltozásra, vagy megromlásra.

38. A Felmondási Jog szintén nem alkalmazható a következő feltételek esetén:

a. Amennyiben a termék a kézbesítés után szétválaszthatatlanul összekeveredik (akár a saját természeténél fogva) egyéb anyagokkal.

Felmondás gyakorlása

39. A jelen Felhasználási Feltételek szerint Ön felmondhatja a szerződést 14 napon belül minden indokolás nélkül.

40. A 14 napos felmondási idő megkezdődik amikor önnek, vagy az ön által kézbesítésre megjelölt személy fizikálisan átveszi a termék utolsó darabját. Ha a megrendelés tárgya folyamatos szolgáltatás (pl. előfizetés, tagság) a felmondási jog az első kézbesítéstől, igénybevételtől számított 14 napon jár le.

41. A felmondás úgy gyakorolható hogy erről egy tisztán érthető levélben értesít minket postán vagy emailban.

42. Ahhoz, hogy a határidőt betarthassa időben küldje el az aggodalmairól szóló levelét mielőtt felmondaná a szerződést, hogy a felmondási időből ne fusson ki.

A felmondás következményei a felmondási időn belül:

43. Az alább részletezett kivételeken felül amennyiben felmondja a szerződést mi visszafizetünk mindent kifizetést, melyet a szerződés alapján Öntöl kaptunk a szállítási költséggel együtt.

Levonások a visszaszolgáltatott termékkel kapcsolatban.

44. Mi levonásba helyezhetjük a visszafizetésből a termék értékcsökkenését, amennyiebn az az Ön nem megfelelő kezelésének következménye. Mivel ez a kötelezettség Ön terheli amennyiben nem érvényesítjük a levonást követelhetjük Öntől, hogy a veszteséget fizesse meg.

Visszafizetési határidő

45. Amennyiben mi nem ajánlottuk fel az áru visszaszállítását mi visszafizetjük az összeget haladéktalanul és nem később, mint:

a. a Termék visszaérkezésétől számított 14 nap

b. (ha ez korábbi) a termék visszaküldésének hiteles igazolásától számított 14 nap.

46. A visszafizetést ugyanolyan fizetési módon teljesítjük, mint ahogy azt Ön tette az érintett szerződés során, kivéve, ha Ön kifejezetten kéri, de semmiféle díjat nem számítunk fel ezzel kapcsolatosan.

Áru visszaküldése

47. Amennyiben bármilyen terméket átvett a szerződéssel kapcsolatosan, melyet felmondott, köteles azt visszaküldeni, vagy visszaszállítani a 171 Kingston Road, Teddington, Middlesex, TW11 9JP címre haladéktalanul , de a felmondás közlésétől számított 14 napon belül. A határidőt nem lépi túl, ha 14 napon belül igazolhatóan feladta a fenti címre a terméket. Ön egyetért azzal, hogy a visszaküldés költségét Ön viseli.

48. A Felmondási Jog érvényesításe szempontjából az alábbi szavakat a következők szerint kell értelmezni:

a. Távollévők között kötött szerződés: Jelenti, hogy a Vevő és Szolgáltató egy távoli kereskedelmi szerződések megkötésére létrehozott szervezett formában úgy kötnek szerződést hogy mindvégig fizikailag távol vannak egymástól és kizárólag távolsági kapcsolattartási eszközökkel kommunikálnak egymással a szerződés teljes tartalma alatt annak befejezéséig.

b. kereskedelmi szerződés: Jelenti amelyben az eladó átruházza, vagy megállapodik abban, hogy át fogja ruházna valamely árunak a tulajdonjogát a vevőre aki kifizeti az árat, vagy vállalja az árnak jövőbeli kifizetését. A szerződés tárgya lehet bármely forgalomképes áru vagy szolgáltatás.

Megfelelőség és Garancia

49. Jogi kötelezettségünk, hogy a szerződésben vállaltak szerint alkalmas terméket szolgáltassunk és amennyiben az a következő feltételeknek nem felel meg ,akkor a termék nem megfelelő.

50. A terméknek az átvételkor

a. megfelelő minőségínek kell lennie

b. Mindarra a használatra alkalmasnak kell lennie, amely célra megvásárolták, illetve mely átlalunk vagy a szerződésben meg lett jelölve és

c. meg kell felelnia a termékleírásban foglaltaknak.

51. Mi haladéktalanul vagy ésszerű időn belül átadjuk a gyártó által biztosított garanciát. Minden részletre kiterjedő tájékoztatást adunk a gyártó nevéről, címéről és a garancia tartalmáról, valamint idejéről. A garanciát esetleg befolyásolja a szállítási idő, de ez nem csorbítja az Ön jogát.

Személyes adatok

52. Nekünk nagyon fontos az Ön személyes adatainak biztonsága. Tiszteletben tarjuk az Ön személyiségét és alávetjük magunkat a General Data Protection Regulation szabályainak a személyes információk kezelése során.

53. Kérjük olvassa végig jelen Felhasználási Feltételeket továbbá olvassa el figyelmesen az Adatkezelési Szabályzatunkat ( ) valamint a Sütik Használatáról szóló szabályzatunkat ( ).

54. A Felhasználási Feltételek alkalmazása során

a. Adatvédelmi Szabályokat jelent minden olyan jogszabályt, melyek szabályozzák a személyes adatok feldolhozását, így magában foglalva, de nem kizárólagosan az Európai Unió Direktíváját 95/46/EC (Data Protection Directive) vagy a GDPR.

b. A GDPR jelenti a General Data Protection Regulation (EU) 2016/679

c. “Adat Ellenőrzés” “Személyes Adat” and “Feldolgozás” “Adatfelhasználás” Ugyan azokkal a jelentésekkel bírnak, mint ahogy azt a GDPR meghatározza.

55. Mi Adatfelhasználók vagyunk, mi Feldolgozzuk a Személyes Adatokat annak érdekében, hogy Terméket szolgáltassunk Önnek.

56. Ahol Ön a Személyes Adatait a rendelkezésünkre bocsátja annak érdekében, hogy mi Terméket szolgáltassunk Önnek és mi Feldolgozzuk a Személyes Adatait annak érdekében, hogy a Terméket kiszolgáljuk, mindezt az Adatvédelmi Szabályok rendelkezései szerint tesszük.

a. Mielőtrt, illetve azzal egyidőben, amikor a Személyes Adatait kérjük meghatározzuk, mely célra lesznek azok felhasználva.

b. Mi csak arra a célra használjuk fel a Személyes Adatait, mely célra előre megjelöltük.

C. Mi tiszteletben tarjuk a Személyhez és a Személyes Adataihoz fűződő jogát.

d. Mi rendelkezünk azokkal a technikai és szervezeti eszközökkel melyek a Személyes Adatainak biztonságát biztosítják.

A rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó adatbázis sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért felelősséget nem áll módunkban vállalni.


Adatvédelmével kapcsolatban info@uniomarket.com elérhetőségen szívesen állunk rendelkezésére.

Uniomarket Ltd

171 Kingston Road,

Teddington,

Middlesex

TW11 9JP